Перспективи оздоровлення навколишнього природного середовища міста Черкас

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті у відповідності до вимог сучасного природоохоронного законодавства запропоновано ряд Програм для міста Черкаси, основна частина екологічної складової яких зосереджена на суттєвому зменшенні техногенних навантажень на навколишнє природне середовище шляхом запровадження нових сучасних ресурсозберігаючих технологій у виробничому комплексі міста, загальної його модернізації
Опис
Ключові слова
охорона довкілля, навколишнє природне середовище, природні ресурси, зелені насадження, природно-заповідні території, охорона природи, довкілля
Бібліографічний опис
Коваленко А. А. Перспективи оздоровлення навколишнього природного середовища міста Черкас / А. А. Коваленко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 225 - 228. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання