Перспективи оздоровлення навколишнього природного середовища міста Черкас

Ескіз

Дата

2014

Автори

Коваленко, А. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті у відповідності до вимог сучасного природоохоронного законодавства запропоновано ряд Програм для міста Черкаси, основна частина екологічної складової яких зосереджена на суттєвому зменшенні техногенних навантажень на навколишнє природне середовище шляхом запровадження нових сучасних ресурсозберігаючих технологій у виробничому комплексі міста, загальної його модернізації

Опис

Ключові слова

охорона довкілля, навколишнє природне середовище, природні ресурси, зелені насадження, природно-заповідні території, охорона природи, довкілля

Бібліографічний опис

Коваленко А. А. Перспективи оздоровлення навколишнього природного середовища міста Черкас / А. А. Коваленко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 225 - 228. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset