Дослідження показників технічного рівня баштових кранів

Ескіз

Дата

2010

Автори

Назаренко, Іван Іванович
Пиляєв, Р. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Зниження матеріаломісткості і енергоємності продукції, що випускається, особливої актуальності набуває комплексна оцінка технічного рівня машин. При оцінці технічного рівня сучасних баштових кранів необхідно враховувати не тільки їх технічні характеристики, що входять в показники призначення, але і конструктивну досконалість машин, їх економність, визначені рівнем проектно-конструкторських рішень [1]. Необхідно проводити зіставлення оцінюваного крана з кращими базовими зразками- аналогами, що відрізняються класифікаційним показником, що характеризує типорозмір даної машини, не більше ніж на 5-10%; Для баштових кранів таким показником є вантажопідйомність. Проте при таких обмежених змінах вантажопідйомності можливі значні коливання інших показників, наприклад, вантажного моменту, вильоту, висоти і швидкості підйому. В цьому випадку порівняння за абсолютними показниками (конструктивній масі, потужності і ін.) не дозволяє отримати зіставних результатів, тому доцільно застосовувати питомі відносні показники.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і обладнання технологічних процесів, баштові крани, технічний рівень, дослідження показників, вантажопідйомність

Бібліографічний опис

Назаренко І. І. Дослідження показників технічного рівня баштових кранів / І. І. Назаренко, Р. С. Пиляєв // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2010. - № 24. - С. 48 - 51. – Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced