Теоретична механіка. Динаміка: тестові завдання до контрольних робіт

Ескіз

Дата

2024

Автори

Котенко, Костянтин Едуардович
Палій, Оксана Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять завдання до контрольних робіт з теоретичної механіки із розділу «Динаміка». Призначено для здобувачів першого рівня (бакалавр) вищої освіти спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Опис

Ключові слова

кафедра теоретичної механіки, динаміка, теоретична механіка

Бібліографічний опис

Теоретична механіка. Динаміка : тестові завдання до контрольних робіт: для здобувачів першого рівня (бакалавр) вищої освіти спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : К. Е. Котенко, О. М. Палій. − Київ : КНУБА, 2024. − 68 с. - Бібліогр. : с. 65.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset