Теоретичне обгрунтування фактора стійкості центрально-стиснутих сталевих колон з урахуванням початкових недосконалостей

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведені теоретичні дослідження, в яких розглянуто стійкість центрально-стиснутих сталевих колон. Враховано, що при втраті стійкості елемента виникають максимальні деформації, які залежать від початкових залишкових деформацій, початкових деформацій вигину, деформацій стиску, деформацій вигину стрижня при втраті стійкості. Через модуль Кармана враховано вплив розвитку пружно-пластичних деформації в перерізі колони. Отримано рівняння для визначення коефіцієнта поздовжнього згину для центрально-стиснутих колон, котрі мають різну гнучкість, та враховують початкові недосконалості та розвиток пластичних деформацій.
Опис
Ключові слова
кафедра металевих і дерев'яних конструкцій, стійкість, сталеві елементи, гнучкість, коефіцієнт поздовжнього вигину, коефіцієнт для поздовжнього вигину, початковий вигин, початкові залишкові деформації, пластична деформація, приведений модуль, дотичний модуль, формула Ейлера, Модуль Кармана, Sustainability, steel members, flexibility, ratio of longitudinal bending, reduction factor for buckling, the initial bending, the initial residual deformations, plastic deformation, reduce module, tangent module, Euler’s formula, Karman’s module
Бібліографічний опис
Білик С. І. Теоретичне обгрунтування фактора стійкості центрально-стиснутих сталевих колон з урахуванням початкових недосконалостей / С. І. Білик // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 57. - С. 45-53. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання