Формування та розвиток конвективних потоків біля теплових джерел промислових цехів

Ескіз

Дата

2001

Автори

Довгалюк, В. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано для розрахунку повітрообміну та розробки систем вентиляції грячих цехів застосовувати теплові моделі, які передбачають заміну частини джерел теплонадходжень еквівалентними тепловіддаючими поверхнями. При заміні фактичних атеплових джерел еквівалентними джерелами необхідне виконання умови рівності загальної кількості теплоти фактичних теплових та еквівалентних джерел і співвідношення променистої та конвективної складової теплообміну. Розглянуто вплив планування об'єму приміщень, розміщення робочих площадок та обладнання на формування, розвиток та параметри конвективних потоків від вертикальних циліндричних теплових джерел.

Опис

Ключові слова

кафедра теплогазопостачання та вентиляції, конвективні потоки, теплові джерела, системи вентиляції гарячих цехів

Бібліографічний опис

Довгалюк В. Б. Формування та розвиток конвективних потоків біля теплових джерел промислових цехів / В. Б. Довгалюк // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд. і арх. ; відп. ред. Худенко А. А. - Київ : КНУБА, 2001. - Вип. 1. - С. 43-57. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset