Дослідження процесу ущільнення суміші в умовах ударно-вібраційного навантаження за допомогою методу динамічної петлі гістерезису

Ескіз

Дата

2008

Автори

Назаренко, І. І.
Баранов, Ю. О.
Басараб, В. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В умовах проектування ударно-вібраційних машин для ущільнення будівельних сумішей однією з найважливіших задач є оцінка характеру та величини енергії, що передається від робочого органу до середовища та визначення раціональних параметрів машини та середовища, що забезпечують даний процес. Основним критерієм ефективності роботи машини є максимальна передача енергії від робочого органу до середовища за умов мінімальних непродуктивних витрат енергії, мінімально можливої тривалості циклу, отримання виробу високої якості а також збереження високої надійності машини. Проте, слід зазначити, для представлення повної фізичної картини необхідно також врахувати крутизну фронту динамічного навантаження а також несиметричність динамічної петлі гістерезису відносно осей координат. Для проведення досліджень використано метод динамічної петлі гістерезису.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і обладнання технологічних процесів, ущільнення суміші, ударно-вібраційне навантаження, петля гістерезису, метод поліноміальної регресії

Бібліографічний опис

Назаренко І. І. Дослідження процесу ущільнення суміші в умовах ударно- вібраційного навантаження за допомогою методу динамічної петлі гістерезису / І. І. Назаренко, Ю. О. Баранов, В. А. Басараб // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2008. – Вип. 21. - С. 77 - 81. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced