Графіка в інтер'єрі

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Надається визначення поняття «графіка в інтер’єрі»; проведений структурний аналіз графіки як засобу формування інтер’єру; виявлені принципи розміщення графічних зображень в просторі інтер’єру.
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, графіка, інтер'єр, функція, принцип розміщення
Бібліографічний опис
Хавкун Г. М. Графіка в інтер'єрі / Г. М. Хавкун // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 108-114. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання