Розвиток архітектури Всесвітніх виставок

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті представлений аналіз досвіду проектування Всесвітніх виставок з моменту відкриття першої Всесвітньої виставки в Гайд-парку і сьогодення, наведені описи найбільш видатних виставкових споруд і виявлено роль їх впливу на розвиток сучасної архітектури.
Опис
Ключові слова
Всесвітні виставки, ЕКСПО, експозиція, архітектура Всесвітніх виставок, павільйон, розвиток архітектури, Worldwide exhibitions, EXPO, exposition, architecture of Worldwide exhibitions, hall, development of architecture, Всемирные выставки, ЭКСПО, экспозиция, архітектура Всемирных выставок, павильон, развитие архитектуры
Бібліографічний опис
Суфранова М. В. Розвиток архітектури Всесвітніх виставок / М. В. Суфранова, О. В. Конопльова // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 10. – С. 425 - 431. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання