Методологія зниження рівнів електромагнітних полів в умовах переходу на міжнародні стандарти електромагнітної сумісності

Ескіз

Дата

2018

Автори

Левченко, Л. О.
Панова, О. В.
Тихенко, О. М.
Ходаковський, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Збірник наукових праць «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування». Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури», серія «Безпека життєдіяльності»

Анотація

1. Набуття чинності в Україні міжнародних стандартів електромагнітної сумісності технічних засобів вимагає принципово нового підходу до моніторингу лектромагнітної обстановки у виробничих, побутових приміщеннях та довкілля в цілому. 2. Найбільш ефективний спосіб визначення джерел електромагнітного впливу на людей і технічні засоби – реєстрація частотно-амплітудних характеристик електромагнітного поля. 3. Для забезпечення електромагнітної сумісності технічних засобів та лектромагнітної безпеки людей доцільно застосування екранування обладнання та окремих приміщень. Попередньою умовою використання електромагнітних екранів є повна ревізія силової електричної мережі щодо уникнення прекосу фаз, наявності некомпенсованих електрострумів тощо.

Опис

В умовах значних рівнів електромагнітних випромінювань ультрависоких і вищих частот електромагнітні екрани повинні мати мінімальні коефіцієнти відбиття. Це знижує підвищення електромагнітного фону за рахунок відбиття та перевідбиття електромагнітних хвиль.

Ключові слова

кафедра фізики, електромагнітні поля, випромінювання, екранування, міжнародні стандарти, електромагнітна сумісність, технічні засоби

Бібліографічний опис

Методологія зниження рівнів електромагнітних полів в умовах переходу на міжнародні стандарти електромагнітної сумісності / Л. О. Левченко, О. В. Панова, О. М. Тихенко, О. В. Ходаковський // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : зб. наук. праць / Держ. вищ. навч. заклад «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури» ; редкол. : В. І. Большаков (гол. ред.) [та ін.]. - Дніпро, 2018. - Вип. 105. - С.174 - 179. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset