Математическая модель системы дискретного управления рабочим объемом аксиально-поршневых гидромашин в гидроприводах строительно-дорожных машин

Ескіз

Дата

2012

Автори

Николенко, И. В.
Рыжаков, А. Н.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено математичну модель системи дискретного керування робочим об'ємом аксіально-поршневих гідромашин, що використовуються в гідроприводах будівельно-дорожніх машин. Наведено результати чисельного моделювання перехідних процесів, що виникають в напірній лінії гідроприводу та лінії керуванніння робочим об'ємом при зміні робочого об'єму гідромотора з урахуванням використання двофазної робочої рідини.

Опис

Ключові слова

аксіально-поршневі гідромашини, дискретне регулювання, математична модель, перехідний процес, будівельно-дорожні машини, аксиально-поршневые гидромашины, дискретное регулирование, математическая модель, переходной процесс, строительно-дорожные машины, аxial-piston hydraulic machines, discrete control, mathematical model, the transition process of building and road machines

Бібліографічний опис

Николенко И. В. Математическая модель системы дискретного управления рабочим объемом аксиально-поршневых гидромашин в гидроприводах строительно-дорожных машин / И. В. Николенко, А. Н. Рыжаков // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 79. – С. 25 - 29. – Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced