Вплив температурних режимів на напружено-деформований стан деталей конструкцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Валер, В. В.
Пискунов, С. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі розглянуто вплив режимів нагріву на розвиток температурних напружень, що є важливим для об’єктів, які знаходяться під впливом високих температур (ротори, лопатки турбін та їх хвостовики). Представлені вихідні співвідношення нестаціонарної задачі теплопровідності та задачі термопружнопластичності. Проведено кількісну оцінку впливу вибору режиму нагріву на температурну складову напружено-деформованого стану з’єднання хвостовика лопатки із застосуванням спрощеної геометричної схеми.
Опис
Ключові слова
режим нагріву, криві запуску, нестаціонарна теплопровідність, термопружнопластичність, плоска задача, хвостовик лопатки, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Валер В. В. Вплив температурних режимів на напружено-деформований стан деталей конструкцій / В. В. Валер, С. О. Пискунов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 101. – С. 103 - 110. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання