Еволюція розвитку атріумних просторів в будівлях різних типів

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розкрито поняття терміну «атріум»; представлено етапи формування атріумної архітектури; розглянуто прототипи, що передували виникненню сучасної атріумної будівлі; систематизовано періодизацію розвитку атріумних просторів; розкрито порядок змін характеристик та функцій атріуму в структурі будинку; висвітлено актуальність розвитку атріумної архітектури в сучасному будівництві.
Опис
Ключові слова
артіум, прототип, атрій, енергоефективна архітектура
Бібліографічний опис
Сніжко М. С. Еволюція розвитку атріумних просторів в будівлях різних типів / М. С. Сніжко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 397-402. - Бібліогр : 6 назв.
Зібрання