Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування транспортних природно-техногенних систем в умовах морського середовища

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Опис
Ключові слова
Небезпечні геологічні процеси, Трубопровідні системи, Чорноморська западина.
Бібліографічний опис
Іванік О. Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування транспортних прородно - техногенних систем в умовах морського середовища / О. Іванік. // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал /гол. ред. М. Сукач. - Київ : КНУБА, 2015. - №1. – С. 13-22. Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання