Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування транспортних природно-техногенних систем в умовах морського середовища

Ескіз

Дата

2015

Автори

Іванік, Олена

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Опис

Ключові слова

Небезпечні геологічні процеси, Трубопровідні системи, Чорноморська западина.

Бібліографічний опис

Іванік О. Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування транспортних прородно - техногенних систем в умовах морського середовища / О. Іванік. // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал /гол. ред. М. Сукач. - Київ : КНУБА, 2015. - №1. – С. 13-22. Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset