Вип. 1

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/235

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Theoretical principles of wave urbanistics
  (КНУБА, 2015) Ustinova, Iryna
  During studying and mathematical description of the trends of urbanized territories development as ecological and town-planning systems there were several vague similarities founded between its major parameters change periodicity and other physical values, having undulatory nature. Obtained counterparts had predetermined interest for search of fundamental basics of urbanization. It turned out that all laws of Nature has the same basis –power permanence rule. This law is known in philosophy as principle of «change of unchangeable», in ecology – as a law of ecosystem self-regulation, in accordance to which at conditions of insufficient occupancy of the territory the population amount growths, and at conditions of over occupancy it decreases. According to research, noted is also attributable to dynamics of urbanized territories development, in which all four types of physical interactions are expressed to the certain degree. These and other results of research had allowed to articulate main principles of ecological space «urban physics» content of which have proven to be coordinated with postulates of new single field physics (Bishkek ver- sion). ). Mentioned had allowed to lay down the theoretical foundation for occurrence of new branch in science of town-planning – wave urbanistics, as a science of management by undulatory processes of territories development in order to provide a conditions of their sustainable development.
 • Документ
  Вплив техногенного навантаження на іхтіофауну коралового рифу
  (КНУБА, 2015) Кривомаз, Тетяна
  Аналіз видового складу іхтіофауни коралового рифу острова Хеленджелі на Мальдівах свідчить про мінімальний рівень забруднення морських вод. Практично всі визначені риби чутливі до забруднення, зокрема Acanthurus leucosternon може жити виключно в чистій воді. Виявлені види риб, які чистять корали від обростання; організми, що фільтрують воду від надлишку органічних решток; а також невелика кількість хижих риб, що підтримують стабільність екосистеми. Всі переміщення водного та повітряного транспорту винесені за межі коралових рифів, рекреаційне навантаження чітко регламентовано, а наземне сміття утилізується сучасними способами. Таким чином екологічний менеджмент острова Хеленджелі може служити позитивним прикладом вдалого вирішення проблем техногенного та рекреаційного навантаження. Основною проблемою острова, як і для Мальдів в цілому є реальна загроза затоплення внаслідок глобальних змін клімату.
 • Документ
  Динаміка підводних розгалужених тросових систем
  (КНУБА, 2015) Безверхий, Олександр
  Досліджено динаміку та параметри коливань тросових елементів розгалужених конструкцій з урахуванням розслаблень в окремих елементах в умовах розвинутого морського хвилювання, течій та вимушених зміщень.
 • Документ
  «Великий шелковый путь»: современные проблемы реконструкции
  (Ліра-К, 2015) Жук, Николай; Назарян, Мирон; Стельмахов, Юрий
  Представлен комплексный подход к технологическому решению глобальных проблем современной цивилизации. Показано, что в сочетании с работами по проекту «Озеленение пустынь» и программе «Ковчег» целесообразно разработать еще один глобальный проект по сооружению судоходного канала, совпадающего по трассе с древним «Великим Шелковым путём» из Китая в Европу.
 • Документ
  Критичний стан взаємодії хвилі сильних розривів у воді з пружним екраном
  (Ліра-К, 2015) Іванченко, Григорій
  Використовуючи нульове наближення променевого методу, чисельно досліджена перебудова геометрії сферичних фронтів підводної хвилі сильних розривів та зміну імпульсу, що переноситься ними, при подоланні хвилею пружного екрану. Виявлено, що в ідеально пружних екранах поблизу місць повного внутрішнього відображення променів на межі середовищ вода-екран додаткові внутрішні напруження стрімко зростають.
 • Документ
  Мобильные сооружения в береговой гидротехнике
  (КНУБА, 2015) Горбатенко, Евгений; Братасюк, Ирина; Шаров, Владимир
  В статье научно обосновано и предложено применение мобильных сооружений в практике береговой гидротехники.
 • Документ
  Применение скважин с гравийно-зонтичным фильтром уширенного контура
  (КНУБА, 2015) Каястха, Кришна
  Представлен новый тип водозаборной скважины с гравийно-зонтичным фильтром уширенного контура (ФУГЗ). Проведены исследования с использованием физических и электрических моделирований, а так же в полевых условиях. Найдены оптимальные физические параметры конструкций. Введены аналитические - эмпирические формулы для расчёта гидравлических параметров и представлены рекомендации по применению скважин с гравийно-зонтичным фильтром уширенного контура.