Моделювання поширення магнітних полів електротехнічного обладнання

Анотація
ORCID + Repository Google Academe+ УДК 621.319 В роботі показано, що в умовах ущільнення розташування електротехнічного обладнання у приміщеннях, будівлях та на територіях ВРП 330-739 кВ для забезпечення нормативних рівнів електромагнітної сумісності персоналу і населення доцільно здійснювати попереднє моделювання поширення електромагнітних полів. Враховуючи незначне екранування магнітного поля корпусами обладнання моделювання доцільно здійснювати за магнітною складовою електро-магнітного поля. Визначено математичне співвідношення щодо поширення магнітного поляокремих джерел з урахуванням їх дипольної моделі. Моделювання здійснювалося для джерел дипольного та дипольно-квадрупольного типу. З використанням пакету Matlab надано тривимірні моделі джерел з поширенням дипольної, квадрупольної та дипольної-квадрупольної гармонік поля. Розроблено прикладне програмне забезпечення у середовищі С з використанням бази даних SQL-сервер і здійснено моделювання поширення магнітного поля багатьох джерел у визначеній площині. Отриманий результат свідчить, що навіть для електротехнічного обладнання, що перебуває в експлуатації, визначити наведені ізолінії напруженості магнітного поля експериментальним шляхом дуже складно. На стадіях проектування розміщення обладнання моделювання є єдиним інструментарієм прогнозування електромагнітної обстановки, яка визначає електромагнітну сумісність технічних засобів і електромагнітну безпеку персоналу ПС 330-75 кВ і населення.
Опис
Ключові слова
електротехнічное обладнання, екранування магнітного поля, прикладне програмне забезпечення у середовищі С з використанням бази даних SQL-сервер, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Моделювання поширення магнітних полів електротехнічного обладнання / Л. О. Левченко, Б. М. Осадчий, І. О. Азнаурян, Д. Б. Осадчий // Новини енергетики : журн./ ДП Науково-технічний учбово-консультаційний центр. - Киів. – 2021. – № 11. – С. 20-24. - Бібліогр.: 9 назв. https://opendatabot.ua/c/31065644