Підвищення енергоефективності існуючого житлового фонду України

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано шляхи підвищення енергоефективності існуючої забудови та систем централізованого теплопостачання населених пунктів України, визначена пріоритетність заходів і дана кількісна оцінка.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції, теплотехнічні показники зовнішніх огороджень будинків, системи теплопостачання, енергоефективність, термомодернізація, теплотехнические показатели внешних ограждений зданий, системы теплоснабжения, энергоэфективность, термомодернизация, thermo-technical measures of external insulation of houses, heat supply systems, energy efficiency, thermal modernization
Бібліографічний опис
Предун К. М. Підвищення енергоефективності існуючого житлового фонду України / К. М. Предун // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 462 - 466. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання