Підвищення енергоефективності існуючого житлового фонду України

Ескіз

Дата

2017

Автори

Предун, К. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано шляхи підвищення енергоефективності існуючої забудови та систем централізованого теплопостачання населених пунктів України, визначена пріоритетність заходів і дана кількісна оцінка.

Опис

Ключові слова

кафедра теплогазопостачання та вентиляції, теплотехнічні показники зовнішніх огороджень будинків, системи теплопостачання, енергоефективність, термомодернізація, теплотехнические показатели внешних ограждений зданий, системы теплоснабжения, энергоэфективность, термомодернизация, thermo-technical measures of external insulation of houses, heat supply systems, energy efficiency, thermal modernization

Бібліографічний опис

Предун К. М. Підвищення енергоефективності існуючого житлового фонду України / К. М. Предун // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 462 - 466. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset