Визначення j-iнтеграла при скінченноелементному розв’язанні задач змішаного руйнування

Ескіз недоступний
Дата
2008
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі енергетичних підходів розроблена і апробована методика роздільного обчислення параметрів механіки руйнування при змішаному руйнуванні.
Опис
Ключові слова
J – інтеграл, задачі змішаного руйнування, метод скінчених елементів ( МСЕ )
Бібліографічний опис
Визначення j-iнтеграла при скінченноелементному розв’язанні задач змішаного руйнування / О. І. Гуляр, О. С. Сахаров, С. О. Пискунов, Ю. В. Максим'юк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 82. - С. 111 - 125. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання