Гімнастика з методикою викладання: методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Войтенко, Оксана Анатоліївна
Гребенніков, Сергій Володимирович
Ляшенко, Алла Олексіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Гімнастика з методикою викладання». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту, методика викладання, гімнастика
Бібліографічний опис
Гімнастика з методикою викладання : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі О. А. Войтенко, С. В. Гребенніков, А. О. Ляшенко. - Київ : КНУБА : Талком, 2022. - 32 с. - Бібліогр. : с. 30-31.