Гімнастика з методикою викладання: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2022

Автори

Войтенко, Оксана Анатоліївна
Гребенніков, Сергій Володимирович
Ляшенко, Алла Олексіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Гімнастика з методикою викладання». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції

Ключові слова

кафедра фізичного виховання і спорту, методика викладання, гімнастика

Бібліографічний опис

Гімнастика з методикою викладання : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі О. А. Войтенко, С. В. Гребенніков, А. О. Ляшенко. - Київ : КНУБА : Талком, 2022. - 32 с. - Бібліогр. : с. 30-31.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset