Оцінка сил взаємодії між частинками порошкового матеріалу на основі використання характеристик моделей удару

Ескіз

Дата

2006

Автори

Пентюк, Б. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В основі побудови моделі удару, що застосовується у даній роботі для аналізу взаємодії частинок ПМ при його вібропресуванні у прес-формі, лежать дві основні концепції.

Опис

Ключові слова

оцінка сил порошкового матеріалу, характеристики моделей удару

Бібліографічний опис

Пентюк Б. М. Оцінка сил взаємодії між частинками порошкового матеріалу на основі використання характеристик моделей удару / Б. М. Пентюк // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2006. - Вип. 19. - С. 47 - 51. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset