Особенности геодезического мониторинга разных строительных конструкций

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Оцениваются особенности работы геометрически неизменяемых статически определимых и статически неопределимых систем для организации геодезического мониторинга несущих строительных конструкций.
Опис
Ключові слова
кафедра інженерної геодезії, статически определимые системы, статически неопределимые системы, стержневые конструкции, геодезический мониторинг, перемещения, осадка, деформации, напряжения, точность геодезических измерений., statically determinable systems, statically indefinable systems, core structures, geodesic monitoring, displacements, sediments, deformations, stresses, accuracy of geodetic measurements, статично визначні системи, статично невизначні системи, стержневі конструкції, геодезичний моніторинг, переміщення, деформації, точність геодезичних вимірювань
Бібліографічний опис
Исаев А. П. Особенности геодезического мониторинга разных строительных конструкций / А. П. Исаев, Ю. Ф. Гуляев, П. А. Чуланов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб./ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 70. - С. 230-240. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання