Геофізичні проблеми будівництва в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДНДІБК
Анотація
На території України існує небезпека від місцевих землетрусів і сильних підкорових землетрусів зони Вранча (Румунія). ІГФ НАН України проводить дослідження з вивчення будови і динаміки земних надр, розвитку методики визначення кількісних характеристик реальної сейсмічної небезпеки. Результати науково-дослідних робіт використано при формуванні державних нормативних документів в галузі сейсмології і сейсмостійкого будівництва, при визначенні сейсмостійкості житла, АЕС, ГЕС та інших важливих об'єктів.
Опис
Ключові слова
землетрус, сейсмічна небезпека, загальне і детальне сейсмічне районування, розрахункові акселерограми, сейсмостійкість
Бібліографічний опис
Кендзера О. В. Геофізичні проблеми будівництва в Україні / О. В. Кендзера // Будівельні конструкції : зб. наук. праць / Держ. наук.-досл. ін.-т буд. конструкцій ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2016. – Вип. 83, кн. 1. – С. 89 – 108. – Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання