Геофізичні проблеми будівництва в Україні

Ескіз

Дата

2016

Автори

Кендзера, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДНДІБК

Анотація

На території України існує небезпека від місцевих землетрусів і сильних підкорових землетрусів зони Вранча (Румунія). ІГФ НАН України проводить дослідження з вивчення будови і динаміки земних надр, розвитку методики визначення кількісних характеристик реальної сейсмічної небезпеки. Результати науково-дослідних робіт використано при формуванні державних нормативних документів в галузі сейсмології і сейсмостійкого будівництва, при визначенні сейсмостійкості житла, АЕС, ГЕС та інших важливих об'єктів.

Опис

Ключові слова

землетрус, сейсмічна небезпека, загальне і детальне сейсмічне районування, розрахункові акселерограми, сейсмостійкість

Бібліографічний опис

Кендзера О. В. Геофізичні проблеми будівництва в Україні / О. В. Кендзера // Будівельні конструкції : зб. наук. праць / Держ. наук.-досл. ін.-т буд. конструкцій ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2016. – Вип. 83, кн. 1. – С. 89 – 108. – Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset