Вплив планувальноï та транспортноï структур мicта на формування системи технiчного обслуговування легкових автомобiлiв iндивiдуального користування (на прикладі міст України)

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розмір території, розрахункова чисельність населення міста, кількість автомобілів індивідуального користування, планувальні умови, конфігурація мережі магістральних вулиць та доріг - основні складові, що впливають на особливості розміщення системи технічного обслуговування легкових автомобілів у місті. Представлені особливості розміщення даних об'єктів для міст України різних категорій.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, міста України, транспортна та планувальна структура міста, рівень автомобілізації, система технiчного обслуговування легкових автомобілів індивідуального користування
Бібліографічний опис
Петруня О. М. Вплив планувальноï та транспортноï структур мicта на формування системи технiчного обслуговування легкових автомобiлiв iндивiдуального користування (на прикладі міст України) / О. М. Петруня // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 50. - С. 542-549. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання