Екранування електромагнітних полів для електромагнітної безпеки та електромагінтної сумісності обладнання

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано переваги та недоліки традиційних металевих захисних екранів і новітніх металополімерних та багатошарових екранів. Сформульовано умови застосування електромагнітних екранів залежно від частотних характеристик електромагнітних полів. Надано рекомендації щодо екранування електромагнітних полів найбільш поширених джерел електромагнітних випромінювань: засобів для бездротового зв’язку і радіотехнічного обладнання цивільної авіації. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення чинних нормативних актів з електромагнітної сумісності електричного та електронного обладнання.
Опис
Ключові слова
екранування, електромагнітна сумісність, нормативні акти, чутливе обладнання, електромагнітні випромінювання, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Панова О. В. Екранування електромагнітних полів для електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності обладнання / О. В. Панова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 22. – С. 207-213. - Бібліогр. : 24 назви.
Зібрання