Зростання анти-архітектурних тенденцій і протиріч на вітчизняному ринку житлової нерухомості та обгрунтування термінологічного нововведення поняття динаміки у сучасну теорію архітектури

Ескіз

Дата

2017

Автори

Книш, В. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджується зростання архітектурних тенденцій та протиріч на вітчизняному ринку житлової нерухомості, а також обґрунтована доцільність внесення у теорію архітектури додаткового складового її елемента під назвою ДИНАМІКА з метою визначення нового напрямку науковопрактичного підсилення дієздатності подолання супротиву процесів навколопроектної протидії.

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, нововведення в теорію, динаміка, ринок житлової нерухомості, проектно-будівельний бізнес, багатофакторність впливовості, подолання супротиву, багатоквартирне житло (БЖ), нововведения в теорию, динамика, рынок жилищной недвижимости, проектно-строительный бизнес, многофакторные влияния, преодоление сопротивления, многоквартирное жилище (МЖ), innovations in the theory, dynamics, housing market, design and construction business, multifactorial influence, overcoming resistance, multiapartment building (MAB)

Бібліографічний опис

Книш В. І. Зростання анти-архітектурних тенденцій і протиріч на вітчизняному ринку житлової нерухомості та обгрунтування термінологічного нововведення поняття динаміки у сучасну теорію архітектури / В. І. Книш // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 63. - С. 200-208. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset