Шляхи зниження екологічних ризиків шлакових відвалів металургійних комбінатів, Україна

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Метою цієї роботи є кількісна оцінка рівня зниження екологічних ризиків шлакових відвалів металургійних підприємств при використанні металургійних шлаків як альтернативного дорожньо-будівельного матеріалу.
Опис
Ключові слова
металургійні шлаки, відвали металургійних комбінаті, екологічні ризики, конструкція дорожнього одягу, metallurgical slag, dumps of metallurgical combines, environmental risks, construction of road clothes
Бібліографічний опис
Шляхи зниження екологічних ризиків шлакових відвалів металургійних комбінатів, Україна / В. О. Хрутьба, Ю. С. Нікітченко, Л. І. Крюковська [та ін.] // Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофімчук. - Київ : ІТГІП, 2021. - Вип. 2 (38). - С. 39 - 54. - Бібліогр. : 23 назви.
Зібрання