Інформаційні технології , як складова частина будівельної галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Автори
Іванова, Л. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Інформаційні технології сукупність методів і засобів роботи з інформацією поєднання процедур що реалізують функції збору одержання накопичення , зберігання , обробки , аналізу і передачі інформації в організаційній структурі з використанням сучасних технічних засобів . В наш час інформаційні технології є однією з найважливіших складових комплексу архітектури , будівництва, розвитку та реконструкції. Інтеграція матеріальної та інформаційної сфер будівельного виробництва, структура і чіткість прямих і зворотних зв'язків між ними є одним з головних принципів використання інтелектуальних інформаційних систем в реальних виробничих процесах
Опис
Ключові слова
технології інформаційні, архітектура, будівництво
Бібліографічний опис
Іванова Л. С. Інформаційні технології , як складова частина будівельної галузі / Л. С. Іванова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ ; КНУБА, 2009. - Вип. 22. - С. 68-72. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання