Очислення сингулярних інтегралів тривимірної теорії термопружності

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Метод граничних елементів використовується для дослідження зв’язаних термопружних тривимірних гармонічних коливань масивних тіл. Для обчислення сингулярних інтегралів запропоновані два підходи. Перший підхід базується на розвиненні ядер інтегральних рівнянь в степеневий ряд, тоді як другий підхід пов’язаний з аналітичним обчисленням інтегралів по плоскому кругу з центром в полюсі.
Опис
Ключові слова
зв’язана термопружність, граничні інтегральні рівняння, фундаментальний розв’язок, сингулярність, степеневий ряд, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Ворона Ю. В. Очислення сингулярних інтегралів тривимірної теорії термопружності / Ю. В. Ворона, І. Д. Кара //Опір матеріалів і теорія споруд :наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2019. – Вип. 102. – С. 220 – 231. – Бібліогр. : 19 назв.
Зібрання