Геометричний метод пропорціювання в об’ємній композиції : методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Щурова, В. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять вимоги і рекомендації до практичних занять з композиції у другому семестрі. Запропоновано методику застосування апарату пропорціювання, яка сприятиме поглибленню знань та навичок студентів з усвідомленої гармонізації архітектурного середовища під час виконання індивідуального завдання та в подальшій фаховій роботі. Призначено для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 191«Архітектура та містобудування», ОПП «Архітектура та містобудування»
Опис
Ключові слова
пропорціювання, метод геометричний, композиції об'ємні, кафедра дизайну архітектурного середовища
Бібліографічний опис
Геометричний метод пропорціювання в об’ємній композиції : методичні вказівки до виконання практичних занять : для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 191«Архітектура та містобудування», ОПП «Архітектура та містобудування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : В. А. Щурова. – Київ : КНУБА, 2024. – 20 с. : іл. - Бібліогр. : с. 11.