Аналіз впливу вітрового навантаження на cтохастичну поведінку паливного резервуара

Ескіз

Дата

2016

Автори

Лук’янченко, О. О.
Ворона, Ю.В.
Костіна, О. В.
Геращенко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Побудовані імовірнісні моделі вітрового навантаження з урахуванням обмежених метеорологічних даних місцевості у вигляді квазістаціонарного диференціального випадкового процесу та послідовності екстремальних значень вітрового навантаження, яке описується подвійним експоненціальним законом розподілу Гумбеля. За допомогою неперервного вейвлет-перетворення отримані частотно-часові вейвлет-спектри відрізків реалізацій вітрового навантаження. Застосовані базисні неортогональні нормовані вейвлет-функції Морле (Morlet), Пауля (Paul) та «мексиканський капелюх» (Mexican Hat). Досліджена нелінійна поведінка паливного резервуара в системі із захисною ємністю за допомогою модифікованого методу Ньютона-Рафсона при статичній дії вітру. Виконано модальний аналіз системи методом Ланцоша. Застосовано спектральний метод оцінки відгуків системи у вигляді переміщень, напружень та прискорень при досліджені її стохастичної поведінки.

Опис

Ключові слова

імовірнісна модель, вітрове навантаження, вейвлет-аналіз, спектральний аналіз, метод скінчених елементів, резервуар, кафедра будівельної механіки, кафедра теоретичної механіки

Бібліографічний опис

Аналіз впливу вітрового навантаження на cтохастичну поведінку паливного резервуара / О. О. Лук’янченко, Ю. В. Ворона, О. В. Костіна, О. В. Геращенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2016. – Вип. 97. – С. 155-174. - Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset