Оцінка якості води річки Случ за гідрохімічними показниками

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Здійснена екологічна оцінка стану гідроекосистем водного басейну р. Случ під впливом техногенних факторів. Використано системнобасейновий принцип досліджень водного басейну в основу якого лягла систематизація і обробка даних екологічного моніторингу за 10 років, аналіз науково-технічної літератури з проблеми. Такий підхід дозволив встановити закономірності розвитку антропогенно змінених гідроекосистем. У статі представлені дані, що свідчать про якісне виснаження водної системи.
Опис
Ключові слова
екологічний моніторинг, гідроекосистема, водний басейн, антропогенні фактори, ГДК, экологический мониторинг, гидроэкосистема, водный бассейн, антропогенные факторы, ПДК, environmental monitoring, hydroecosystem, water basin, anthropogenic factors, maximum permissible concentration, кафедра охорони праці та навколишнього середовища
Бібліографічний опис
Василенко Л. О. Оцінка якості води річки Случ за гідрохімічними показниками / Л. О. Василенко, О. Г. Жукова, Т. О. Русінов // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 24-29. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання