Критерії необхідності врахування взаємодії коливної системи та джерела енергії у процесі вібраційного формування бетонних блочків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Автори
Слободян, Н.М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дослідження процесів взаємодії твердих та пружних тіл з середовищем, проведене у роботах [1-12], дозволили встановити зміну динамічних характеристик тіл за наявності контакту з середовищем (наприклад, бетонною сумішшю), а також якісно нові явища, які породжуються взаємодією. При цьому, як правило, використовується ідеологія аналізу вільних та вимушених коливань або нестаціонарного деформування за дії заданих навантажень. Поза розглядом опинилось питання про вплив споживання та випромінювання енергії у середовище (зокрема, у межах моделі системи із розподіленими параметрами) на роботу технічних пристроїв та механізмів збудження, що створюють вказаний вплив (наприклад, у процесі формування бетонних блочків).
Опис
Ключові слова
взаємодії коливної системи, джерела енергії, процес вібраційного формування, бетонні блочки
Бібліографічний опис
Слободян Н. М. Критерії необхідності врахування взаємодії коливної системи та джерела енергії у процесі вібраційного формування бетонних блочків / Н. М. Слободян // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2002. - Вип. 12. - С. 30-33. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання