Розрахунок і проєктування попередньо напруженої безкісцевої ферми прольотом 18м

Ескіз

Дата

2024

Автори

Афанасьєва, Людмила Володимирівна
Скорук, Леонід Миколайович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять розрахунок і проєктування попередньо напруженої безкісцевої ферми прольотом 18м відповідно до вимог діючих ДБН, а також конструювання елементів і вузлів ферми за результатами виконаних розрахунків. Призначено для використання здобувачами I ступеня вищої освіти «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове і цивільне будівництво» при виконанні курсової роботи з курсу «Залізобетонні конструкції».

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, ферми попередньо напружені, ферми безкісцеві, ферми, розрахунок, ферми, проєктування

Бібліографічний опис

Розрахунок і проєктування попередньо напруженої безкісцевої ферми прольотом 18м : методичні вказівки до виконання курсової роботи : для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань «Архітектура та будівництво» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Л. В. Афанасьєва, Л. М. Скорук. – Київ, КНУБА, 2024, – 44 с. - Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced