Розрахунок і проєктування попередньо напруженої безкісцевої ферми прольотом 18м

Ескіз недоступний
Дата
2024
Автори
Афанасьєва, Людмила Володимирівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять розрахунок і проєктування попередньо напруженої безкісцевої ферми прольотом 18м відповідно до вимог діючих ДБН, а також конструювання елементів і вузлів ферми за результатами виконаних розрахунків. Призначено для використання здобувачами I ступеня вищої освіти «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове і цивільне будівництво» при виконанні курсової роботи з курсу «Залізобетонні конструкції».
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, ферми попередньо напружені, ферми безкісцеві, ферми, розрахунок, ферми, проєктування
Бібліографічний опис
Розрахунок і проєктування попередньо напруженої безкісцевої ферми прольотом 18м : методичні вказівки до виконання курсової роботи : для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань «Архітектура та будівництво» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Л. В. Афанасьєва, Л. М. Скорук. – Київ, КНУБА, 2024, – 44 с. - Бібліогр. : 8 назв.