Спрямованність формування вищих навчальних закладів культури і мистецтв

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються питання, що виникають при формуванні вищих навчальних закладів(ВНЗ) культури і мистецтв. Формулюється концепція і визначається спрямованність організації простору такого типу будівель. Наводиться інтерпретація типологічної планувальної схеми вищого навчального закладу на прикладі існуючого об`єкту –архітектурного фа- культету Київського національного університету будівництва і архітектури.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, завдання, типологія, нормативна база, концепція, спрямованість, сегмент і проектування вищих навчальних закладів культури і мистецтв, task typology, the regulatory framework, concept, direction, design segment and higher educational institutions of culture and the arts
Бібліографічний опис
Кіщенко А. О. Спрямованність формування вищих навчальних закладів культури і мистецтв / А. О. Кіщенко, О. В. Щербаков // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 47. - С. 291 - 297. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання