Вплив параметрів анізотропії пружної трансверсально-ізотропної лінзи на її фокусуючі властивості

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються випадки фокусування плоскої нестаціонарної розривної хвилі в трансверсально-ізотропному середовищі поверхнями плоско-випуклої трансверсально-ізотропної пружної лінзи. Досліджується залежність положення зон фокусування хвилі від величин параметрів анізотропії середовища лінзи.
Опис
Ключові слова
фокусування плоскої нестаціонарної розривної хвилі, трансверсально-ізотропноме середовище, трансверсально-ізотропна пружна лінза
Бібліографічний опис
Іванченко Г. М. Вплив параметрів анізотропії пружної трансверсально-ізотропної лінзи на її фокусуючі властивості / Г. М. Іванченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 89. - С. 165-171. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання