Вплив параметрів анізотропії пружної трансверсально-ізотропної лінзи на її фокусуючі властивості

Ескіз

Дата

2012

Автори

Іванченко, Г. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються випадки фокусування плоскої нестаціонарної розривної хвилі в трансверсально-ізотропному середовищі поверхнями плоско-випуклої трансверсально-ізотропної пружної лінзи. Досліджується залежність положення зон фокусування хвилі від величин параметрів анізотропії середовища лінзи.

Опис

Ключові слова

фокусування плоскої нестаціонарної розривної хвилі, трансверсально-ізотропноме середовище, трансверсально-ізотропна пружна лінза

Бібліографічний опис

Іванченко Г. М. Вплив параметрів анізотропії пружної трансверсально-ізотропної лінзи на її фокусуючі властивості / Г. М. Іванченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 89. - С. 165-171. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset