Моделювання даних з просторово-часовим розподілом для потреб прийняття рішень

Ескіз

Дата

2018

Автори

Путренко, В. В.
Назаренко, С. Ю.
Пашинська, Н. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано наукові та практичні засади аналізу даних за допомогою методології побудови просторово-часового кубу, як один із видів інтелектуального аналізу даних з просторово-часовим розподілом. Використання даного методу на прикладі аналізу інформації від абонентів однієї з великих телекомунікаційних мереж мобільного оператора дозволяє проводити статистичний аналіз та виявляти статистично значущі просторово-часові кластери у даних, що може бути використано під час структурування даних з метою забезпечення безпеки та швидкого реагування на небезпечні ситуації.

Опис

Ключові слова

просторово-часовий куб, ГІС-аналіз, візуалізація даних, прийняття рішень, пространственно-временной куб, ГИС-анализ, визуализация данных, принятия решений, space-time cube, GIS-analysis, data visualization, decision making

Бібліографічний опис

Путренко В. В. Моделювання даних з просторово-часовим розподілом для потреб прийняття рішень / В. В. Путренко, С. Ю. Назаренко, Н. М. Пашинська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 750-760. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset