Розвиток просторово-часової композиції міста Києва

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті графо-аналітичним методом досліджується динаміка та причини розвитку просторово-часової композиції м. Києва на п’яти ключових історичних етапах.
Опис
Ключові слова
просторово-часова композиція, розвиток, історичне міське середовище, кафедра дизайну архітектурного середовища
Бібліографічний опис
Дідіченко М. О. Розвиток просторово-часової композиції міста Києва / М. О. Дідіченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 46. - С. 249 - 253. - Бібліогр : 6 назв.
Зібрання