Містобудівні особливості організації сакральних площ за історичним розвитком

Ескіз

Дата

2009

Автори

Сіверс, М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття включає аналіз формування простору соборних площ в історичному екскурсі розвитку архітектури та містобудування зокрема. Акцент робиться на особливостях трансформації простору сакральних площ у містобудуванні.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, площі сакральні, трасформація простору сакральних площ, розвиток архітектури, містобудування

Бібліографічний опис

Сіверс М. В. Містобудівні особливості організації сакральних площ за історичним розвитком / М. В. Сіверс // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 21. - С. 163-169. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset