Містобудівні особливості організації сакральних площ за історичним розвитком

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття включає аналіз формування простору соборних площ в історичному екскурсі розвитку архітектури та містобудування зокрема. Акцент робиться на особливостях трансформації простору сакральних площ у містобудуванні.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, площі сакральні, трасформація простору сакральних площ, розвиток архітектури, містобудування
Бібліографічний опис
Сіверс М. В. Містобудівні особливості організації сакральних площ за історичним розвитком / М. В. Сіверс // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 21. - С. 163-169. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання