Числові та функціональні ряди : конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Бондаренко, Н. В.
Отрашевська, В. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено розділ «Числові та функціональні ряди» курсу «Вища математика», який включає такі теми: числові ряди, функціональні ряди, ряди Фур’є. Містить стислі теоретичні відомості, приклади розв’язання основних задач та вправи для самостійної роботи. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 193 «Геодезія та землеустрій».
Опис
Ключові слова
ряди числові, ряди функціональні, кафедра вищої математики
Бібліографічний опис
Бондаренко Н. В. Числові та функціональні ряди : конспект лекцій : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 193 «Геодезія та землеустрій» / Н. В. Бондаренко, В. В. Отрашевська ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2023. – 84 с. - Бібліогр. : с. 84.