Аналіз та оцінка заходів щодо підвищення енергоефективності систем централізованого теплопостачання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Предун, К. М.
Франчук, Ю. Й.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Системи централізованого теплопостачання населених пунктів України сьогодні є прикладом неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у державі. Заміна основного палива - природного газу – для потреб джерел теплоти альтернативним дає економію коштів місцевих бюджетів в умовах децентралізації державного управління (за рахунок різниці цін природного газу та інших органічних палив). Водночас лише такі заходи породжують ряд інших проблем. Збільшення забруднення навколишнього природного середовища – одна із них. Досліджено шляхи підвищення енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві з метою зменшення викидів парникових газів в атмосферу. На основі виконаних розрахунків визначена пріоритетність заходів. Їхня реалізація дозволяє залишити як основне органічне паливо для потреб централізованого теплопостачання найбільш екологічне – природний газ.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляція, система теплопостачання, енергоефективність, житловий будинок, термомодернізація, природний газ, альтернативні палива, викиди забруднюючих речовин, парникові гази, система теплоснабжения, энергоэффективность, жилое здание, термомодернизация, природный газ, альтернативные топлива, выбросы загрязняющих веществ, парниковые газы, heat supply systems, energy efficiency, residential house, thermo-modernization, natural gas, alternative fuel, pollution emissions, greenhouse gases
Бібліографічний опис
Предун К. М. Аналіз та оцінка заходів щодо підвищення енергоефективності систем централізованого теплопостачання / К. М. Предун, Ю. Й. Франчук // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 23. - С. 31-35. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання