Будівельна теплофізика : методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Кольчик, Юлія Миколаївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять загальні положення, стислі теоретичні основи за кожним із змістовних модулів, наведених у робочій програмі та силабусі дисципліни. Наведено приклади розв’язку задач і задачі для самостійного розв’язання, а також таблиці, графічний матеріал і додатки з ДБН і ДСТУ, потрібні для цього. Призначено для студентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні, промислові і побутові теплові технології»
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
кафедра теплотехніки, теплофізика будівельна
Бібліографічний опис
Будівельна теплофізика : методичні вказівки до практичних занять : для студентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 144 «Теплоенергетика» ОПП «Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні, промислові і побутові теплові технології» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : Ю. М. Кольчик. – Київ : КНУБА, 2023. – 48 с. : іл. - Бібліогр. : с. 35.