Ціннісно-керована корпоративна система управління проектами і програмами

Ескіз

Дата

2016

Автори

Бойко, Євгенія Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних засад ціннісно-орієнтованого підходу щодо створення корпоративної системи управління проектами, програмами та портфелями проектів (КСУШ1) для проектно-керованих організацій. Розроблено концептуальну модель ціннісно-керованої КСУПП, яка базується на гармонізації цінностей процесів управління та проектів. Для вибору методології при створенні ціннісно-керованої КСУ1 було застосовано формалізовану модель генома методологій управління проектами, програмами та портфелями проектів, включаючи механізми гармонізації та систематизації знань з методології управління проектами. На основі застосування формалізованої моделі генома методологій управління проектами в дослідженні, було вибрано методологію Р2М, як одну з найбільш інтегрованих методологій управління проектами та програмами і методологію ISO 21504. Ці методології дозволили автору за рахунок їх перетину сформувати «хромосому» методологій КСУНН. Запропонована модель системи цінностей КСУШ1 для проектно-керованих організацій, яка враховує створення та міграцію цінностей в середовищі зацікавлених сторін; модель хромосоми методологій корпоративної системи управління проектами, яка об’єднує два напрямки - управління проектами та програмами розвитку та управління портфелями проектів операційної діяльності. Отримали подальший розвиток: модель системи цінностей КСУШ1 для проектно- керованих організацій, яка відрізняється від існуючих врахуванням комплементарних цінностей зацікавлених сторін проектів; математична модель ціннісно-керованої КСУ11, що враховує компліментарність системи цінностей для оцінки стійкості системи управління; метод експертного оцінювання критеріїв інформаційної системи управління проектами (ІСУП), завдяки якому було визначено набір ефективних і функціональних критеріїв, які будуть враховуватися при розробці технічних вимог до ІСУ1. На основі розроблених моделей та методів запропонована ефективна КСУ11, яка може бути використана в проектно-керованих організаціях. Результати роботи впроваджені в рамках будівельних проектів ТОВ «Нафтосервіс» та в науково-дослідній і навчально-методичній роботі кафедри управління проектами КНУБА.

Опис

Ключові слова

корпоративна система управління проектами та програмами, проектно-керована організація, управління цінністю, методологія управління проектами, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Бойко Є. Г. Ціннісно-керована корпоративна система управління проектами і програмами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Бойко Євгенія Григорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2016. - 20 с. - Бібліогр. : с. 18 - 19

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset