Залежність методу оцінки від специфіки об’єкту - цілісного житлового утворення (ЦЖУ)

Ескіз

Дата

2008

Автори

Хараборська, Ю. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті "Залежність методу оцінки від специфіки об’єкту - цілісного житлового утворення (ЦЖУ) " йдеться про залежність обрання методу оцінки від типу задач, які вирішуються за його допомогою, та повноти і характеру вихідної інформації.

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, кафедра рисунку і живопису, інформація вихідна, оцінка якості кількісна, цілісне житлове утворення (ЦЖУ)

Бібліографічний опис

Хараборська Ю. О. Залежність методу оцінки від специфіки об’єкту - цілісного житлового утворення (ЦЖУ) / Ю. О. Хараборська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 19. - С. 355-358. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced