Залежність методу оцінки від специфіки об’єкту - цілісного житлового утворення (ЦЖУ)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Автори
Хараборська, Ю. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті "Залежність методу оцінки від специфіки об’єкту - цілісного житлового утворення (ЦЖУ) " йдеться про залежність обрання методу оцінки від типу задач, які вирішуються за його допомогою, та повноти і характеру вихідної інформації.
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, кафедра рисунку і живопису, інформація вихідна, оцінка якості кількісна, цілісне житлове утворення (ЦЖУ)
Бібліографічний опис
Хараборська Ю. О. Залежність методу оцінки від специфіки об’єкту - цілісного житлового утворення (ЦЖУ) / Ю. О. Хараборська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 19. - С. 355-358. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання