Граничноелементна методика дослідження коливань пружних масивів з урахуванням випадкового характеру констант матеріалу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Ворона, Ю. В.
Кара, І. Д.
Щербій, В. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для дослідження за методом граничних елементів усталених гармонічних коливань пружних масивних елементів конструкцій розробляється чисельна методика, яка враховує випадковий характер фізико-механічних параметрів матеріалу. Відхилення випадкових величин від їхніх середніх значень вважається малим параметром, за яким виконується розвинення невідомих щільностей і ядер інтегральних рівнянь. Отримана система граничних інтегральних рівнянь, послідовне розв’язання яких дозволяє визначити статистичні характеристики невідомих. Для обчислення сингулярних частин інтегралів від фундаментальних розв’язків та їхніх похідних запропоновані наближені вирази, особливості яких не перевищують особливості ядер задачі статики.
Опис
Ключові слова
граничні інтегральні рівняння, фундаментальний розв’язок, випадкові величини, малий параметр, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Ворона Ю. В. Граничноелементна методика дослідження коливань пружних масивів з урахуванням випадкового характеру констант матеріалу / Ю. В. Ворона, І. Д. Кара, В. І. Щербій // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 100. – С. 59-70. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання