Природно-ландшафтний аспект еволюції архітектурно-просторового структурування міста Житомира

Ескіз

Дата

2011

Автори

Потапчук, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

у статті проаналізовані особливості природно-ландшафтної ситуації міста Житомира, встановлений взаємозв’язок останньої з еволюцією архітектурно-просторової структури. Визначені природно-композиційні осі та їх вплив на формування системи архітектурних домінант. Виявлені зони найвищої композиційної активності, амфітеатри та території їх візуальної орієнтації. Встановлений ступінь збереження природно-ландшафтної ідентичності поселення та викладені пропозиції по її відновленню. Розроблено природно-архітектурно-розпланувальні моделі поселення. Окреслені напрямки подальших досліджень даної проблематики

Опис

Ключові слова

природно-ландшафтні фактори, природно-ландшафтна ідентичність, архітектурно-просторова структура, замок, посад, місто, передмістя, архітектурні домінанти, зони найвищої композиційної активності, амфітеатри

Бібліографічний опис

Потапчук І. В. Природно-ландшафтний аспект еволюції архітектурно-просторового структурування міста Житомира / І. В. Потапчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 27. - С. 62-70. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced