Природно-ландшафтний аспект еволюції архітектурно-просторового структурування міста Житомира

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Потапчук, І. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
у статті проаналізовані особливості природно-ландшафтної ситуації міста Житомира, встановлений взаємозв’язок останньої з еволюцією архітектурно-просторової структури. Визначені природно-композиційні осі та їх вплив на формування системи архітектурних домінант. Виявлені зони найвищої композиційної активності, амфітеатри та території їх візуальної орієнтації. Встановлений ступінь збереження природно-ландшафтної ідентичності поселення та викладені пропозиції по її відновленню. Розроблено природно-архітектурно-розпланувальні моделі поселення. Окреслені напрямки подальших досліджень даної проблематики
Опис
Ключові слова
природно-ландшафтні фактори, природно-ландшафтна ідентичність, архітектурно-просторова структура, замок, посад, місто, передмістя, архітектурні домінанти, зони найвищої композиційної активності, амфітеатри
Бібліографічний опис
Потапчук І. В. Природно-ландшафтний аспект еволюції архітектурно-просторового структурування міста Житомира / І. В. Потапчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 27. - С. 62-70. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання