Колірне та фактурне вирішення фасадів громадських будинків, сформованих на території рекультивованих кар'єрів

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У даній статті розглядаються особливості колірного і фактурного вирішень щодо застосування їх до архітектури громадських будинків і споруд, запроектованих в умовах складного рельєфу на території відновлених кар‘єрів. Колір та фактура розглядаються як стійкі семантичні структури, здатні впливати на психофізіологічний стан людини. У статті проаналізовано зарубіжний досвід підбору колірних та фактурних рішень фасадів будівель, запроектованих на території рекультивованих кар‘єрів. В результаті досліджень були визначені основні тенденції колористичних та фактурних рішень, що застосовуються для фасадів будівель сформованих на території рекультивованих кар‘єрів. Вибір колірних палітр та фактур для будинків і споруд, сформованих в умовах забудови рекультивованих кар‘єрів має виконуватися з урахуванням поставлених перед фасадами таких об‘єктів завдань. Враховано семантичні особливості кольору та фактури і його сприйняття людиною.
Опис
Ключові слова
колір, фактура, кар‘єр, рекультивація, навколишнє середовище
Бібліографічний опис
Руденко М. О. Колірне та фактурне вирішення фасадів громадських будинків, сформованих на території рекультивованих кар'єрів / М. О. Руденко, Є. О. Івченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 444 - 451. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання