Колірне та фактурне вирішення фасадів громадських будинків, сформованих на території рекультивованих кар'єрів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Руденко, М. О.
Івченко, Є. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У даній статті розглядаються особливості колірного і фактурного вирішень щодо застосування їх до архітектури громадських будинків і споруд, запроектованих в умовах складного рельєфу на території відновлених кар‘єрів. Колір та фактура розглядаються як стійкі семантичні структури, здатні впливати на психофізіологічний стан людини. У статті проаналізовано зарубіжний досвід підбору колірних та фактурних рішень фасадів будівель, запроектованих на території рекультивованих кар‘єрів. В результаті досліджень були визначені основні тенденції колористичних та фактурних рішень, що застосовуються для фасадів будівель сформованих на території рекультивованих кар‘єрів. Вибір колірних палітр та фактур для будинків і споруд, сформованих в умовах забудови рекультивованих кар‘єрів має виконуватися з урахуванням поставлених перед фасадами таких об‘єктів завдань. Враховано семантичні особливості кольору та фактури і його сприйняття людиною.
Опис
Ключові слова
колір, фактура, кар‘єр, рекультивація, навколишнє середовище
Бібліографічний опис
Руденко М. О. Колірне та фактурне вирішення фасадів громадських будинків, сформованих на території рекультивованих кар'єрів / М. О. Руденко, Є. О. Івченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 444 - 451. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання