Ефективність очищення господарсько-побутових стічних вод за допомогою природних мінеральних сорбентів

Ескіз

Дата

2016

Автори

Дзеціна, Д. В.
Коцар, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто природні мінеральні сорбенти, які ефективно використовуються для очищення стічних вод, в тому числі господарськопобутових. Виконані експериментальні дослідження ефективності очищення господарсько-побутових стічних вод цеолітом та шунгітом. Встановлено, що при комплексному використанні цих мінеральних сорбентів спостерігається синергетичний ефект їх водоочисної дії.

Опис

Ключові слова

природні мінеральні сорбенти, природні фулерени, шунгіт, цеоліт, господарсько-побутові стічні води, очищення стічних вод, природные минеральные сорбенты, природные фуллерены, шунгит, цеолит, хозяйственно-бытовые сточные воды, очистка сточных вод, natural mineral sorbents, natural fullerenes, shungit, zeolite, household and domestic waste water, sewage treatment

Бібліографічний опис

Дзеціна Д. В. Ефективність очищення господарсько-побутових стічних вод за допомогою природних мінеральних сорбентів / Д. В. Дзеціна, О. М. Коцар // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 114-121. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset