Вплив техногенного навантаження на іхтіофауну коралового рифу

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Аналіз видового складу іхтіофауни коралового рифу острова Хеленджелі на Мальдівах свідчить про мінімальний рівень забруднення морських вод. Практично всі визначені риби чутливі до забруднення, зокрема Acanthurus leucosternon може жити виключно в чистій воді. Виявлені види риб, які чистять корали від обростання; організми, що фільтрують воду від надлишку органічних решток; а також невелика кількість хижих риб, що підтримують стабільність екосистеми. Всі переміщення водного та повітряного транспорту винесені за межі коралових рифів, рекреаційне навантаження чітко регламентовано, а наземне сміття утилізується сучасними способами. Таким чином екологічний менеджмент острова Хеленджелі може служити позитивним прикладом вдалого вирішення проблем техногенного та рекреаційного навантаження. Основною проблемою острова, як і для Мальдів в цілому є реальна загроза затоплення внаслідок глобальних змін клімату.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, екологічна безпека,, техногенне навантаження,, коралові рифи,, іхтіофауна.
Бібліографічний опис
Кривомаз Т. Вплив техногенного навантаження на іхтіофауну коралового рифу / Т. Кривомаз. // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал / гол. ред. М.Сукач. - Київ : КНУБА, 2015. - №1. - С. 77-83. Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання