Коефіцієнти добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста (на прикладі м. Києва)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Осєтрін, М. М.
Беспалов, Д. О.
Дорош, М. І.
Петрук, В. Б.
Королевська, І. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянутий показник добової інтенсивності руху транспорту. Проаналізований існуючий метод визначення коефіцієнтів добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на основі натурних обстежень на вулично-дорожній мережі міста. Запропонований новий підхід визначення коефіцієнтів, заснований на основі соціологічного опитування населення міста. Виконана порівняльна характеристика та аналіз різних методів визначення коефіцієнтів.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, інтенсивність руху транспорту, коефіцієнт добової нерівномірності, коефіцієнт добового приведення, коэффициент суточной неравномерности, коэффициент суточного приведения, traffic volume, hourly traffic variation, conversion of peak hour traffic volumes into daily values
Бібліографічний опис
Коефіцієнти добового приведення інтенсивності руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста (на прикладі м. Києва) / М. М. Осетрін, Д. О. Беспалов, М. І. Дорош [ та ін. ] // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 418 - 425. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання