Eкономічна діагностика результативності маркетингової діяльності підприємств-девелоперів будівництва

Ескіз

Дата

2024

Автори

Максим’юк, Юлія Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертацію присвячено вирішенню актуального завдання розробки та вдосконалення методико-аналітичних засад і практичних рекомендацій щодо економічної оцінки та подальшого вибору стратегій маркетингу для підприємства-девелопера в будівництві, яке у роботі розглядається як підприємство з мультипроектною операційною системою, використовуючи органічне поєднання підходів економічної діагностики із інструментарієм геоінформаційного маркетингу, «ключових критеріїв успіху» (KPI), управління за відхиленнями, кластерного аналізу та управління ризиками на основі ідеології маркетинг-менеджменту.

Опис

Ключові слова

девелопмент, ринок нерухомості, економічна діагностика, маркетингова діяльність, будівництво, геомаркетинг, кластерний аналіз, ризик маркетинг, mix-маркетинг, конкурентоспроможність, функціонально–економічна діагностика, стратегія, конкуренція, стейкхолдери, управління підприємством, цифровий маркетинг, маркетингова політика, маркетингова стратегія, кластерний загрози, ризики, ключові показники ефективності, development, real estate market, economic diagnosis, marketing activity, construction, geomarketing, cluster analysis, risk marketing, mixmarketing, competitiveness, functional and economic diagnosis, strategy, competition, stakeholders, enterprise management, digital marketing, marketing policy, marketing strategy, cluster threats, risks, key performance indicators

Бібліографічний опис

Максим’юк Юлія Сергіївна. Eкономічна діагностика результативності маркетингової діяльності підприємств-девелоперів будівництва : анотація дис. ... д-ра філософії : 051 / Максим’юк Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2024. - С. 2 - 11.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset