Моделювання сил опору при підйомі бурильної колони в свердловині з недосконалостями у формі зламів осьової лінії

Ескіз

Дата

2011

Автори

Гайдайчук, В. В.
Худолій, С. М.
Андрусенко, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі теорії гнучких криволінійних стержнів поставлена задача про пружний згин бурильних колон в каналах глибоких криволінійних свердловин з геометричними недосконалостями їх осьових ліній. Чисельними методами виконаний аналіз залежності сил опору руху колони від радіусів заокруглень, кутів, кроків і місць локалізації ламаних недосконалостей. Обговорюються результати розрахунків.

Опис

Ключові слова

свердловина, бурильна колона, сила опору, геометричні недосконалості, кафедра теоретичної механіки

Бібліографічний опис

Гайдайчук В. В. Моделювання сил опору при підйомі бурильної колони в свердловині з недосконалостями у формі зламів осьової лінії / В. В. Гайдайчук, С. М. Худолій, О. М. Андрусенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 87. – С. 12 – 20. – Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset